Rhys Meirion: 'Beirniadaeth yn gamarweiniol'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhys Meirion yn cael ei holi ar Newyddion 9

Mae'r cerddor a'r wyneb adnabyddus tu cefn i Her Cylchdaith Cymru, Rhys Meirion, yn dweud fod nifer o bethau camarweiniol wedi eu dweud am ymdrechion yr elusen.

Mewn adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru fe ddaeth hi i'r amlwg mai ychydig dros £1,000 o elw wnaeth y daith, er i dros £155,000 gael ei wario.

Dywedodd Rhys Meirion wrth raglen Newyddion9 ei fod o'r farn fod nifer o bethau camarweiniol wedi cael eu dweud yn sgil adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae'n dweud fod Her Cylchdaith Cymru 2015 wedi llwyddo yn y brif nod o godi ymwybyddiaeth o roi organau.

Dywedodd nad oedd yna "unrhyw feirniadaeth" yn yr adroddiad o Cerddwn Ymlaen.

"Doedd yna ddim beirniadaeth ar y defnydd o arian gan Cerddwn Ymlaen gan yr adroddiad os wnewch chi ddarllen o yn iawn, ac roedden nhw wedi mynd trwy'r cyfrifon gyda chrib man.

Fis Rhagfyr y llynedd fe wnaeth adroddiad swyddogol gwestiynau trefniadau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dilyn y daith elusennol Her Cylchdaith Cymru

Fe wnaeth yr adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ddweud nad oedd telerau ac amodau wedi eu cytuno rhwng y bwrdd iechyd a threfnwyr yr her, Cerddwn Ymlaen.

Fe wnaeth yr her dderbyn £85,000 o arian cyhoeddus a chostio dros £150,000 i'w threfnu. Ar ôl ystyried y costau hyn, roedd £1,368 ar ôl.

Ar y pryd dywedodd Cerddwn Ymlaen eu bod wedi dysgu gwersi o'r her.

Dywedodd bwrdd iechyd eu bod nawr wedi newid eu ffordd o weithio gyda chyrff allanol.

Dywed y bwrdd iechyd a Cerddwn Ymlaen fod yr achlysur wedi bod yn llwyddiant wrth ledaenu'r neges a hybu ymwybyddiaeth ar hyd Cymru am y newidiadau i'r ddeddf rhoi organau.

Dywedodd Rhys Meirion wrth BBC Cymru Fyw fod yr her wedi ei threfnu gan griw o wirfoddolwyr oedd am wneud gwahaniaeth, ac roedd hyn wedi ei gyflawni'n llwyddiannus.