Gosod ceblau ffibr yn profi'n broblem medd cwmni BT

Fibre optic cable Image copyright Thinkstock
Image caption Dywed BT fod cael mynediad i dir er mwyn gosod ceblau wedi bod yn broblem

Dywed cwmni BT fod y gwaith o geisio sicrhau band eang cyflym iawn i 40,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru yn wynebu oedi oherwydd yr her o osod ceblau ffibr optig.

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio darparu gwell gwasanaeth rhyngrwyd i 96% o gartrefi Cymru erbyn diwedd y flwyddyn.

Ond dywed BT fod yna broblemau wedi bod wrth geisio cael mynediad i dir, neu hawl i gloddio mewn rhai ardaloedd.

Mae disgwyl i'r cynllun gostio dros £400m.

Cafodd cynllun Cyflymu Cymru, sy'n defnyddio arian llywodraethau Cymru, y DU a'r Undeb Ewropeaidd, ei sefydlu oherwydd bod cwmnïau masnachol dim ond wedi llwyddo i gyrraedd 49% o gartref a busnesau o safbwynt band eang cyflym iawn.

Fe wnaeth Cyflymu Cymru roi'r gwaith o ledaenu'r gwasanaeth i gwmni BT.

Maen nhw'n dweud eu bod yn rhwystredig oherwydd bod targedau wedi eu methu a bod addewidion "wedi eu torri".

Oedi

Dywedodd Glyn Jones, o gwmni dŵr Princes Gate, fod ei gwmni wedi bod yn aros 18 mis a'u bod nhw'n colli amynedd.

"Rydym wedi cael cyfarfodydd gyda BT. Maen nhw fel eu bod nhw'n llawn o addewidion ynglŷn â phryd y byddwn yn derbyn band eang," meddai wrth raglen Eye on Wales ar BBC Radio Wales.

"Fel cwmni rydym wedi rhoi'r gorau i aros ac rydym wedi cael llinellau cyflym iawn ein hunain ar gytundeb les.

"Fe fydd hynny yn costio £1,000 y mis."

Image copyright BT
Image caption Dywed Alwen Williams o gwmni BT fod yr her o gael mynediad er mwyn gosod ceblau'n "eithriadol"

Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwr BT Cymru, fod maint yr her yn "anhygoel o fawr".

Dywedodd fod yn her eithriadol wrth geisio cael mynediad i lefydd ac i dir er mwyn gosod ceblau ffibr.

"Ar hyn o bryd mae tua 40,000 o fusnesau a chartrefi yn aros oherwydd trafodaethau cymhleth gyda gwahanol bobl neu ddiddordebau, ynglŷn â sut i gael mynediad i dir neu hawl i gloddio, a chau hewlydd," meddai.

Dywedodd Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, fod Llywodraeth Cymru yn teimlo rhwystredigaeth o ganlyniad i'r wybodaeth sy'n cael ei roi gan BT.

"Rwy'n cwrdd â BT bob chwarter i drafod y cynllun a'r hyn sy'n digwydd, ac rydym wedi cael sgyrsiau hir a thrwyadl ynglŷn â pha wybodaeth yn union dylid ei roi ar y wefan.

"Mewn gwirionedd, fe wnaeth y llywodraeth gymryd cyfrifoldeb am safle'r we'r haf diwethaf, ac o ganlyniad rydym wedi gwella'r safle fel ei bod nawr yn fwy cywir o ran a fyddwch chi'n cael band eang cyflym iawn, a phryd fyddwch yn ei gael e?"

Eye on Wales,BBC Radio Wales 12:30 ddydd Sul.