Apêl flwyddyn ar ôl darganfod corff babi yng Nghasnewydd

Parc Imperial Image copyright Google/Heddlu Gwent
Image caption Roedd y baban wedi ei adael mewn bag lledr du ar dir Parc Imperial ger Coedcernyw

Flwyddyn union ers i gorff babi gael ei ddarganfod ar gyrion Casnewydd, mae Heddlu Gwent wedi apelio o'r newydd am wybodaeth mewn ymdrech i geisio dod o hyd i fam y plentyn.

Cafodd corff y bachgen bach ei ddarganfod wedi ei orchuddio mewn lliain gwyn gyda'r geiriau 'St Annes' arno.

Mae'r heddlu'n gwybod fod y lliain wedi dod o hostel St Annes yng Nghasnewydd a bod nifer o lieiniau tebyg wedi eu cynhyrchu.

Roedd y baban wedi ei adael mewn bag lledr du ar dir Parc Imperial ger Coedcernyw.

Mae'r heddlu'n gofyn am wybodaeth gan unrhyw un oedd wedi gweld unrhyw un yn ymddwyn yn amheus ger y lleoliad yma union flwyddyn yn ôl i gysylltu gyda nhw.

'Cyfnod pryderus'

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Judith Roberts: "Mae 'na flwyddyn wedi mynd heibio ers darganfod y babi ac mae'n rhaid bod y cyfnod yma yn un pryderus iawn i'r fam.

"Fe allai'r pen-blwydd ddod ag atgofion poenus yn ôl iddi ac rydym am sicrhau ei bod yn cael cynnig y gefnogaeth iawn.

"Rydym yn apelio ar i unrhyw un gyda gwybodaeth gysylltu gyda ni. Mae modd i ni siarad gyda chi'n ddienw os mai dyna yw eich dymuniad."

Mae modd cysylltu gyda Heddlu Gwent drwy ffonio 101 neu'n uniongyrchol ar dudalen Facebook y llu.