Fe all dyn gael ei alltudio i Afghanistan 'unrhyw adeg'

Bashir Naderi a'i bartner, Nicole Cooper Image copyright Llun Teulu
Image caption Bashir Naderi a'i bartner, Nicole Cooper. Mae Mr Naderi wedi bod yn byw yn yng Nghymru ers degawd

Mae teulu dyn o Gaerdydd sydd yn wynebu cael ei alltudio i Afghanistan yn dweud fod ei gyfreithiwr wedi rhybuddio y gallai ddigwydd "ar unrhyw adeg".

Mae Bashir Naderi, 20 oed, wedi bod yn byw yng Nghymru ers 10 mlynedd, ar ôl i'w fam dalu i fasnachwyr pobl i ddod ag ef i'r DU.

Ond fe ddaeth i'r amlwg ddydd Mercher nad oedd y Swyddfa Gartref wedi rhoi caniatâd iddo aros yma.

Dywedodd ei gyfreithiwr, Vinita Templeton, fod "camau'n cael eu cymryd i herio'r penderfyniad".

Wrth siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd Ms Templeton fod y dystiolaeth sydd wedi ei gyflwyno i'r Swyddfa Gartref i gadw Mr Naderi yng Nghymru yn "helaeth iawn ac yn anorchfygol".

Dywedodd na ddylid ei anfon yn ôl i Afghanistan gan ei fod wedi addasu i fywyd "gorllewinol ac nid yw'n rhugl yn ei iaith frodorol".

Fe gafodd y penderfyniad i'w alltudio ei atal dros dro gan farnwr, oriau cyn iddo fynd ar awyren ym mis Hydref, ac fe gafodd deiseb gyda 14,000 o lofnodion arni ei gyflwyno i'r Swyddfa Gartref ym mis Ionawr.

Dywedodd Ms Templeton fod gan y Swyddfa Gartref 14 diwrnod i ailystyried eu penderfyniad.

"Os nad ydym yn cael penderfyniad neu adolygiad o benderfyniad yr ystyriwn yn dderbyniol, yna byddem yn cymryd camau i herio'r gorchymyn ymhellach drwy adolygiad barnwrol," meddai.

Ychwanegodd nad oedd Mr Naderi wedi "cymryd y newydd yn dda iawn", ond fod ganddo "rwydwaith cryf iawn yn ei gefnogi".

"Mae gan y teulu ffydd y byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i atal iddo gael ei alltudio."