Penodi rheolwr newydd Yr Atom

Angharad Harding
Image caption Mae Angharad Harding yn gobeithio datblygu partneriaethau er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg yn y dref

Mae canolfan iaith tref Caerfyrddin, Yr Atom, wedi penodi cyn swyddog busnes Cyngor Sir Gâr fel eu rheolwr newydd.

Yn fam i dri o blant, fe ddaw Angharad Harding o bentref Llanpumsaint yn y sir.

Dywedodd Ms Harding ei bod yn "gyffrous dros ben" o gael ei phenodi i'r swydd.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at her newydd ac yn awyddus iawn i weithio gyda gwahanol sectorau i annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg fwy fwy fel rhan o'u bywyd bob dydd.

"Dyma gyfle gwych i mi feithrin a datblygu partneriaethau ar draws y dref er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

"Wedi gweithio gyda'r sector fusnes dros nifer o flynyddoedd, rwy'n gobeithio gallu gweithio'n agos gyda siopau a busnesau Caerfyrddin - yn ogystal â thrawsdoriad o sefydliadau - gan roi cyfle i'r Gymraeg fod yn fwy clywadwy a gweladwy ar hyd a lled y dref."

Lleoliad i gymdeithasu

Fe agorwyd Yr Atom ym mis Hydref 2015, wedi i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dderbyn grant gan Llywodraeth Cymru i brynu adeilad er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol tref Caerfyrddin.

Mae canolfan Yr Atom yn cynnwys caffi, stiwdio recordio ac ystafelloedd er mwyn cynnal digwyddiadau cymdeithasol, hamdden a busnes ar gyfer y gymuned gyfan.

Mae'r ganolfan yn lleoliad lle gall pobl o bob oed gymdeithasu yn y Gymraeg drwy wahanol weithgareddau. Mae 60 o wahanol gymdeithasau a grwpiau cymunedol yn defnyddio adnoddau Yr Atom a dros 10,000 wedi croesi'r trothwy ers i'r ganolfan agor.

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae'n bleser gennym groesawu Angharad i'n plith wrth iddi ddechrau ar ei gwaith fel rheolwraig newydd Yr Atom.

"Bydd y profiad helaeth sydd gan Angharad o feithrin partneriaethau ac o weithio gyda'r sector fusnes o fudd mawr i'r Atom."