100 o swyddi'n mynd wrth i fecws gau yng Nghasnewydd

Avana Bakeries yn Rogerstone

Bydd cwmni bwyd Avana yng Nghasnewydd yn cau ei drysau am y tro olaf ddydd Gwener, gyda thua 100 o weithwyr yn colli'u swyddi.

Dywedodd perchnogion y becws, Food Utopia eu bod yn "difaru" na fu modd "cadw'r safle yn hygyrch yn ariannol".

Yn ôl undebau llafur fe fydd tua 100 o weithwyr yn colli eu swyddi, er y bydd rhai yn parhau i weithio nes diwedd Chwefror.

Mae'r busnes wedi ei werthu sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gwtogi nifer eu staff sawl gwaith ers colli cytundeb ag archfarchnad Marks and Spencer yn 2014.

'Diwedd cyfnod'

Yn ôl Avana mae'r cwmni wedi bod yn mynd ers dros 120 o flynyddoedd, ac ar un pryd roedden nhw'n cyflogi dros 1,000 o weithwyr.

"Mae'n ddiwedd cyfnod, yn ddiwrnod gwael iawn," meddai John James o undeb BFAW sydd yn cynrychioli gweithwyr yn y sector bobi.

Dywedodd llefarydd ar ran Food Utopia eu bod wedi ceisio sicrhau, ar ôl prynu'r busnes yn 2014, y byddai'n dechrau gwneud elw eto erbyn 2017.

"Yn anffodus mae'r economi'n ehangach, cost gynyddol deunyddiau crai a gormod o gystadleuaeth yn y sector gacennau yn golygu bod colledion wedi bod yn sylweddol," meddai'r llefarydd.