Marwolaethau lori godi Caerfaddon: Carcharu dau

Gordon a Wood Image copyright PA
Image caption Cafodd Matthew Gordon (chwith) a Peter Wood (dde) eu dyfarnu'n euog am ddynladdiad pedwar person y flwyddyn diwethaf

Mae perchennog cwmni lorïau a mecanig wedi eu dedfrydu yn Llys y Goron Bryste i garchar am ddynladdiad pedwar o bobl.

Cafodd perchennog cwmni Grittenham Haulage Limited Matthew Gordon, 30 oed, ei ddedfrydu i saith mlynedd a chwe mis o garchar am bob un o'r pedwar cyhuddiad o ddynladdiad. Bydd y pedair dedfryd yn ei erbyn yn cydredeg, ac felly fe fydd yn treulio saith mlynedd a chwe mis dan glo.

Cafodd y mecanig Peter Wood, 55 oed, ei ddedfrydu i gyfnod o bum mlynedd a thri mis o garchar am bob un o'r pedwar cyhuddiad o ddynladdiad. Bydd y pedair dedfryd yn ei erbyn yn cydredeg hefyd, ac felly fe fydd yn treulio pum mlynedd a thri mis yn y carchar.

Nôl ym mis Rhagfyr cafodd y ddau eu dyfarnu'n euog o ddynladdiad pedwar o bobl drwy esgeulustod difrifol mewn gwrthdrawiad ger Caerfaddon ym mis Chwefror 2015.

Image caption O'r chwith uchaf, gyda'r cloc: Mitzi Steady, Phil Allen, Stephen Vaughan a Robert Parker

Bu farw Mitzi Steady, oedd yn bedair oed, Robert Parker, 59, Philip Allen, 52, a Stephen Vaughan, 34, ar ôl cael eu taro gan lori a gollodd reolaeth ar allt.

Roedd Mr Allen a Mr Vaughan yn dod o Abertawe, ac roedd Mr Parker yn dod o Gwmbrân.

Cafwyd gyrrwr y lori, Phillip Potter yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn, gan gynnwys achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

'Datganiad teulu'

Cafodd datganiadau eu darllen allan yn y llys ar ran teuluoedd y pedwar a fu farw, yn disgrifio eu colled a'r effaith mae'r digwyddiad wedi ei gael arnyn nhw.

Dywedodd Emmajade Steady, mam Mitizi, y gallai'r gwrthdrawiad fod wedi cael ei "rwystro rhag digwydd".

"Mae fy ngŵr a minnau yn ceisio canolbwyntio ar wneud yn siwr bod gweddill ein plant yn derbyn y gefnogaeth emosiynol a chorfforol sydd ei angen," meddai.

Dywedodd Sian Vaughan, gwraig weddw un o'r dioddefwyr ei bod wedi colli ei gŵr oedd wastad yn "broffesiynol", ar ôl chwe mis o fywyd priodasol.

"Mae ei farwolaeth wedi cael effaith ar ein teulu ac ein ffrindiau i gyd, doeddwn ddim eisiau byw mwyach," meddai Ms Vaughan.