Ymosodiad buwch: 'Angen diogelu golffwyr Penrhyn Gŵyr'

pennard Image copyright Graham Taylor/Geograph
Image caption Roedd y ddynes yn chwarae golff ar gwrs Pennard pan ruthrodd y fuwch tuag ati

Mae Aelod Seneddol wedi galw am wella diogelwch ar Benrhyn Gŵyr wedi i ddynes gael ei hanafu gan fuwch tra'n chwarae golff.

Cafodd y ddynes, oedd yn ei 60au, ei tharo gan y fuwch ar ganol cwrs golff Pennard, gan ddioddef man anafiadau.

"Roedd hi'n lwcus, gallai fod wedi bod yn llawer gwaeth," meddai rheolwr y clwb, Huw Morgan.

Mae swyddogion iechyd a diogelwch bellach yn ymchwilio i'r digwyddiad ar y cwrs, sydd yn edrych dros Fae'r Tri Chlogwyn ac mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol.

Mae gan wartheg lleol yr hawl i grwydro'r cwrs golff oherwydd ei fod yn dir comin, ond mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dweud bod cyfrifoldeb ar ffermwyr i sicrhau bod eu gwartheg yn gwneud hynny mewn modd diogel.

Yn ôl Byron Davies, AS Ceidwadol Gŵyr, mae angen cymryd camau i osgoi ymosodiad arall allai fod yn fwy difrifol.

"Rydw i wedi bod yn delio â phroblem gwartheg yn crwydro ym Mhennard ers blynyddoedd," meddai.

"Mae'n sefyllfa anodd achos mae hawliau comin yn rywbeth hynafol sydd yn mynd nôl ganrifoedd. Does dim modd jyst eu dileu."