Davies yn mynnu ymddiheuriad gan Jones am sylw Brexit

Rt a Carwyn

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi mynnu bod Prif Weinidog Cymru yn ymddiheuro, am ei gyhuddo o beidio eisiau bod yn rhan o'r broses o benderfynu ar strategaeth Brexit i Gymru.

Mewn llythyr at Carwyn Jones, mae Mr Davies yn dweud bod sylwadau'r prif weinidog ar The Wales Report yn "ffug" ac yn "gamarweiniol".

Dywedodd Mr Davies ei fod wedi gyrru neges i Mr Jones yn cynnig cyd-weithio, yn ogystal â chynnig yn gyhoeddus.

Yn ôl llefarydd ar ran y prif weinidog mae'r llythyr yn "chwerthinllyd".

Image caption Fe wnaeth Mr Jones ei sylwadau ar raglen BBC Cymru, The Wales Report

Ar y rhaglen nos Fercher, fe wnaeth Mr Jones ddweud nad oedd Mr Davies wedi bod â diddordeb creu cynllun ar gyfer Brexit - dogfen a gafodd ei ffurfio gan Lafur a Phlaid Cymru.

Dywedodd: "Nid yw wedi dweud ei fod yn dymuno bod yn rhan o'r broses o drafod y siwrne i Gymru ar unrhyw bryd."

Yn ei lythyr, dywedodd Mr Davies: "Mae'n anffodus eich bod wedi methu a dangos y gwir mewn cyfweliad teledu, sydd wedi fy ngorfodi i ysgrifennu'n ffurfiol i ofyn am ymddiheuriad am eich sylw sydd wedi camliwio fy safle.

"Gan fod eich honiad ffug wedi ei wneud yn gyhoeddus, rydw i'n disgwyl i'ch ymddiheuriad, fydd yn rhoi'r gwir, gael ei wneud yn gyhoeddus hefyd."

Image caption Yn y llythyr, mae Mr Davies yn mynnu ymddiheuriad cyhoeddus

Llythyr 'chwerthinllyd'

Fe wnaeth Mr Davies gynnwys copi o neges destun mae'n ddweud iddo yrru i'r prif weinidog ar y diwrnod wedi Refferendwm yr UE oedd yn dweud: "Rydw i'n barod os ydych chi eisiau gweithio hefo [fi] i ddelio gyda'r sefyllfa newydd.

"Er yn deall y gallai hynny fod yn anodd yn wleidyddol ac yn bersonol mae'r cynnig yna."

Yn ôl y copi gan Mr Davies, dywedodd Mr Jones: "Diolch. Beth am ddod at ein gilydd yr wythnos nesaf."

Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog: "Yn y saith mlynedd ers i Carwyn Jones fod yn brif weinidog, dyma'r llythyr mwyaf chwerthinllyd rydyn ni wedi ei dderbyn.

"Ond, wrth gwrs byddwn yn ymateb o fewn 17 o ddiwrnodau gwaith."

Straeon perthnasol