Unicode yn cymeradwyo cyflwyno emoji fflag Cymru

emoji cymru

Mae emoji baner Cymru wedi cael sêl bendith gan y corff rhyngwladol sy'n eu datblygu.

Mae Unicode wedi cytuno i ychwanegu baneri Cymru, Yr Alban a Lloegr pan fydd y system yn cael ei diweddariad nesaf.

Bydd cwmnïau megis Apple, Google, Microsoft a Facebook wedyn â'r dewis o'u hychwanegu i'w systemau nhw.

Cafodd yr ymgyrch i sefydlu emoji baneri gwledydd Prydain ei ddechrau gan Jeremy Burge o Emojipedia a phennaeth cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru, Owen Williams.

Ni fydd baner Gogledd Iwerddon wedi'i gynnwys, a hynny am nad oes ganddi statws swyddogol.

Mae disgwyl i'r tri emoji newydd fod ar gael erbyn yr haf.