Pysgotwyr yn pryderu am gynllun hydro ar Afon Tywi

Cynllun Hydro Image copyright Hydro Electric Development
Image caption Sut mae'r ardal yn edrych ar hyn o bryd, a darlun o sut y byddai'n edrych gyda'r cynllun mewn lle

Mae cynlluniau i greu prosiect hydro-drydanol ar rannau uchaf Afon Tywi wedi ysgogi pryderon gan bysgotwyr yn yr ardal.

Bwriad cwmni Hydro Electric Development yw codi cynllun hydro-drydanol ar draws Afon Tywi yn Ystradffin ger cronfa ddŵr Llyn Brianne, ynghyd â phwerdy bychan, tyrbin a generadur gerllaw.

Yn ôl y cwmni, gallai'r cynllun gynhyrchu 1800kW o drydan o ynni glân.

Mae hi'n fenter ar y cyd rhwng un o gwmnïau hydro-drydanol mwyaf blaenllaw Ewrop, Grŵp Renfin ac arbenigwr ar gynlluniau hydro, Ewan Campbell-Lendrum.

Effaith ar eogiaid

Mewn llythyr at y cyngor, mae Ffederasiwn Pysgotwyr Sir Gâr wedi codi pryderon am effaith posib y cynllun ar eogiaid sy'n mudo.

Yn ôl y ffederasiwn, mae hi'n "anodd diffinio" faint o lif sydd ei angen ar gyfer pysgod sy'n ceisio symud i fyny ac i lawr yr afon.

Image caption Byddai'r cynllun yn cael ei adeiladu ar draws Afon Tywi ger cronfa ddŵr Llyn Brianne

Mae pryder hefyd ynglŷn â'r effaith posib ar niferoedd y pysgod, a'r angen am gynllun i fonitro niferoedd os yw'r cynllun yn cael ei ganiatáu.

Yn ôl y pysgotwyr, dylai'r datblygwyr hefyd ddarparu arian i wella pysgodfeydd yn yr ardal.

Maen nhw'n galw ar bysgotwyr yr ardal i wrthwynebu'r cais, gyda'r ymgynghoriad yn dod i ben ar 1 Chwefror.

Mewn datganiad, dywedodd cwmni Hydro Electric Development bod "lleoliad y cynllun wedi'i ddewis yn ofalus er mwyn sicrhau nad yw'n cael effaith andwyol ar yr amgylchedd".

'Mesurau arbennig'

Dywedodd un o ymgynghorwyr y cynllun, Adam Cropper: "Mae arbenigwyr ar fioleg ac ecoleg pysgodfeydd wedi cael eu comisiynu i gynnal arolygon, ac i wneud argymhellion ar sut i amddiffyn yr amgylchedd lleol.

"Mae'r astudiaethau gwyddonol yma wedi caniatáu i ni ddatblygu mesurau arbennig, er enghraifft pryd i ryddhau dŵr er mwyn cynorthwyo sewin ac eogiaid i fudo.

"Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gosod rheolau ar reoli dŵr er mwyn sicrhau nad oes effaith niweidiol ar yr amgylchedd, ac mae'r manylion hynny i'w gweld yn ein trwydded echdynnu dŵr, sydd i'w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

"Mae rhannau uchaf Afon Tywi yn parhau i fod yn ardal o bwysigrwydd ecolegol, ond gall wneud cyfraniad i fynd i'r afael â newid hinsawdd."

Bydd y cais cynllunio yn cael ei ystyried gan Gyngor Caerfyrddin wedi i'r ymgynghoriad ddod i ben.