Perchnogion bwyty'r Wylan
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cau bwyty: Cyngor Gwynedd 'ddim yn cymryd sylw'

26 Ionawr 2017 Diweddarwyd 16:59 GMT

Mae bwyty'r Wylan ym Mhorthmadog wedi cael ei orfodi i gau am bron i wythnos gan Gyngor Gwynedd wedi i un o lorïau biniau'r cyngor daro'r adeilad a'i ddifrodi.

Fe ddywed y perchnogion eu bod wedi cwyno sawl tro i'r cyngor bod y lôn y tu ôl i'r bwyty yn gyfyng a bod ceir yn parcio yno er bod hynny wedi ei wahardd.

Mae peiriannydd wedi bod draw i asesu'r difrod, ond nes bydd y gwaith papur wedi ei gwblhau, ni fydd ganddyn nhw hawl i ailagor y bwyty.