Cyngor yn cau bwyty ym Mhorthmadog wedi difrod gan lori

Y Wylan
Image caption Mae bwyty'r Wylan ar Stryd Fawr Porthmadog

Mae tŷ bwyta ym Mhorthmadog wedi bod ar gau ers bron i wythnos ar ôl i lori biniau Cyngor Gwynedd daro cefn yr adeilad.

Oherwydd y difrod achoswyd, fe ddywed y cyngor na fydd bwyty'r Wylan yn cael ailagor hyd nes bydd peirianwyr wedi asesu'r difrod yn iawn.

Mae peiriannydd wedi ymweld â'r safle ddydd Iau, ond mae'n rhaid cwblhau'r gwaith papur cyn bydd y perchnogion, Claire a Justin Roberts, yn cael sêl bendith yr awdurdod i agor eu drysau eto.

Cafodd yr adeilad ei daro yn gynnar fore Gwener, 20 Ionawr, gan falu rhan o wal gefn yr adeilad.

Ond mae'r perchnogion yn dweud eu bod wedi bod yn cwyno i'r cyngor ers blynyddoedd bod y ffordd y tu cefn i'r bwyty yn gul ac nad oes lle i loriau ar adegau.

Maen nhw'n dweud nad yw'r cyngor wedi ymateb o gwbl i e-byst ganddyn nhw yn sôn am y broblem.

Ychwanegon nhw fod ceir yn aml yn parcio ar y ffordd gul er bod arwyddion yn gwahardd hynny, a bod hynny'n gwthio lorïau i'w hochr nhw o'r ffordd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dafydd Gwynn fu'n holi Claire a Justin Roberts

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Roedd un o gerbydau casglu gwastraff y Cyngor ynghlwm â damwain yn Stryd Smith ym Mhorthmadog lle cafodd talcen adeilad ei daro.

"Mae'r mater yn nwylo yswirwyr y Cyngor. Mynychodd aseswr colledion y safle dydd Gwener diwethaf ac mae yswirwyr y Cyngor wedi nodi y bydd peiriannydd strwythurol yn mynychu'r safle.

"O ran parcio yn yr ardal, rydym yn ymwybodol o achosion o barcio anghyfrifol yn y lleoliad hwn ac mae swyddogion wedi cymryd camau gorfodaeth ar sawl achlysur.

"Byddant yn parhau i fonitro'r sefyllfa a chymryd camau gorfodaeth yn ôl yr angen."

Image caption Mae'r ffordd wrth gefn yr adeilad hefyd wedi cau ers bron i wythnos