Galw am wahardd e-sigarennau melys i leihau apêl

e cig

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am weld gwaharddiad ar gynnyrch e-sigarennau sydd â blasau melys, er mwyn lleihau'r apêl i blant a phobl ifanc.

Hoffai swyddogion weld rheolau llymach am hysbysebu e-sigarennau, oherwydd pryder bod plant yn cael eu targedu.

Yn ogystal, mae'r corff yn cadarnhau ei gyngor i'r cyhoedd bod e-sigarennau yn debygol o fod yn niweidiol i iechyd plant, pobl ifanc a phobl sydd ddim yn ysmygu.

Er hynny, mae ICC yn dweud bod ysmygwyr sydd am roi'r gorau yn debygol o weld gwelliant sylweddol i'w hiechyd os ydyn nhw'n defnyddio e-sigarennau yn lle tybaco.

'Dim un ateb syml'

Pryder ICC yw bod e-sigarennau yn normaleiddio ysmygu, ac y gallai fod yn ffordd i bobl ifanc ddechrau defnyddio tybaco.

Mae 'na bryder hefyd bod nicotin yn gwneud niwed i ymennydd pobl ifanc.

Mae'r corff yn derbyn bod eu defnydd yn debygol o roi buddiannau i ysmygwyr o'i gymharu â thybaco.

Ond mae ICC yn cynghori ysmygwyr sydd am roi'r gorau i chwilio am gymorth gan wasanaethau fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Dywedodd Dr Julie Bishop o ICC nad oes "un ateb syml" pan mae'n dod i e-sigarennau.

"Mewn termau syml, os nad ydych chi'n ysmygu, peidiwch defnyddio e-sigarennau," meddai.

"Ond os ydych chi'n ysmygwr sy'n anfodlon neu'n methu rhoi'r gorau, yna bydd newid i e-sigarennau yn gyfan gwbl o fudd i'ch iechyd."

Rheolau hysbysebu

Mae'r Asiantaeth Safonau Masnach yn dweud bod rheolau llym iawn am hysbysebu e-sigarennau, a bod pwyslais ar amddiffyn plant.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi ceisio gwahardd defnyddio e-sigarennau mewn mannau cyhoeddus, yn debyg i ddefnyddio tybaco.

Ond cafodd y cynllun ei newid yn dilyn anghytuno gan wleidyddion, a rhai grwpiau gwrth-ysmygu, oedd yn gweld e-sigarennau fel ffordd o leihau ysmygu.

Straeon perthnasol