Swyddfa Gartref yn gwrthod cais dyn o Afghanistan i aros

Bashir Image copyright Llun teulu

Mae ymgais i atal dyn o Gaerdydd rhag cael ei alltudio i Afghanistan wedi methu.

Mae Bashir Naderi, 20, wedi byw yng Nghymru ers 10 mlynedd.

Fis Hydref cafodd y broses o'i alltudio ei hatal gan farnwr ac ym mis Ionawr cafodd deiseb gyda 14,000 o lofnodion ei chyflwyno i'r Swyddfa Gartref.

Ond mae cais Mr Basheri i aros ym Mhrydain wedi ei wrthod.

Cafodd ei gariad Nicole Cooper wybod y newyddion ddydd Mercher, ond mae'r cwpl yn dal i aros i gael gweld y dogfennau gan y Swyddfa Gartref.

Mae'r BBC wedi gofyn i'r Swyddfa Gartref am sylw.

'Ddim yn disgwyl' y newyddion

Dywedodd Ms Cooper bod cyfreithiwr Mr Naderi yn mynd i ymladd y penderfyniad.

"Mae yna sail i apelio," meddai.

Fe wnaeth Mr Naderi adael Afghanistan pan oedd yn 1, ar ôl i'w dad gael ei ladd gan y Taliban.

Cafodd ei addysg mewn ysgol yng Nghaerdydd ac mae'n siarad gydag acen leol.

Dywedodd Ms Cooper bod ei chariad "wedi ypsetio am yr holl beth".

"Doedden ni wir ddim yn disgwyl hyn. Roedden ni'n meddwl bod gyda ni gyfle da", meddai.

Ymhlith y miloedd wnaeth arwyddo'r ddeiseb oedd y gantores Charlotte Church, Cerys Matthews a'r Aelod Seneddol lleol Jo Stevens.