Nifer uchaf erioed wedi lladd eu hunain yn y carchar yn 2016

Carcharor Image copyright Getty Images
Image caption Roedd cyfanswm y marwolaethau mewn carchardai ar ei uchaf yn 2016

Fe wnaeth y nifer uchaf o bobl erioed ladd eu hunain mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr yn 2016, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae ffigyrau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dangos bod 119 o bobl wedi lladd eu hunain, y nifer uchaf ers dechrau cadw cofnodion yn 1978.

Roedd 29 yn fwy o achosion y llynedd na'r flwyddyn gynt.

Roedd hefyd y nifer uchaf erioed o achosion o hunan-niweidio - 37,784, ac ymosodiadau - 25,049.

Yn y flwyddyn hyd at fis Medi 2016, roedd cyfanswm o 354 o farwolaethau, sy'n gynnydd o draean ers y 12 mis blaenorol.

Roedd mwy o achosion yng ngharchardai Y Parc ac Abertawe y llynedd na'r 16 o flynyddoedd cyn hynny, gyda thri achos yr un yn y ddau garchar.

Un achos oedd yng Ngharchar Caerdydd, lle mae'r gyfradd wedi bod yn gyson ers pedair blynedd.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyfiawnder y DU, Liz Truss, bod y ffigyrau yn "ddifrifol iawn", ond ei bod yn delio gyda'r broblem.

Ychwanegodd bod y llywodraeth yn buddsoddi £100m yn y system carchardai, ac yn recriwtio 2,500 o swyddogion ychwanegol.