Dyn o Abertawe wedi'i gyhuddo o droseddau terfysgol

heddlu

Mae dyn o Abertawe wedi cael ei gyhuddo o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth.

Mae Lee Edward Griffiths yn wynebu pum cyhuddiad o gasglu gwybodaeth a allai fod o ddefnydd i rywun sy'n cyflawni neu'n paratoi gweithredoedd o derfysgaeth.

Bydd y dyn 26 oed yn mynd ger bron Llys Ynadon Westminster ddydd Iau.

"Mae Cymru yn parhau i fod yn un o'r lleoedd diogelaf i fyw, gweithio a mwynhau," medd yr uwch arolygydd Lee Porter, pennaeth Uned Gwrth Derfysgaeth Eithafiaeth Cymru.

"Rydym am i'r cyhoedd wybod ein bod yn parhau i weithio gyda'n holl bartneriaid i gadw ein cymunedau'n ddiogel."

Cafodd Mr Griffiths ei arestio ar 19 Ionawr gan swyddogion o Unedau Gwrth Derfysgaeth Eithafiaeth Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr.