Ysbyty iechyd meddwl arloesol yn agor ym Mhontardawe

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ben Price aeth i weld ysbyty meddwl arloesol Gellinudd

Cafodd ysbyty iechyd meddwl sydd wedi ei gynllunio gan ddioddefwyr afiechyd meddwl ei agor ym Mhontardawe ddydd Iau.

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd wedi'i datblygu gan elusen Hafal ac yn cynnig gwasanaeth sydd ddim yn seiliedig ar elw.

Yn ôl cyfarwyddwr y ganolfan, Alison Guyatt, mae'n adnodd o'r radd flaenaf a'r unig wasanaeth o'i fath yng Nghymru ac ym Mhrydain.

"Dwi'n hyderus y bydd yn gosod safonau newydd o ran arferion gorau," meddai.

'Lle gorau i wella'

Mae un o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn hyderus na fydd y ganolfan newydd, sydd wedi'i ariannu'n rhannol gan y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, unrhyw beth tebyg i ysbyty meddwl arferol.

"Mae'r ganolfan yn mabwysiadu dull holistaidd sydd yn golygu nad yw'r ffocws ar driniaeth yn unig," meddai Jo Roberts.

"Mae'n edrych ar holl agweddau bywyd. Mae'n lle da i fod, y lle gorau i wella."

Gobaith Llywodraeth Cymru, wrth iddi fuddsoddi £500,000 yn y cynllun, yw y bydd y math o ofal a geir yn y ganolfan yn arbed oddeutu £300,000 y flwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd.

Mae'r ganolfan yn agos i Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog, ac fe fydd teithiau i'r ardaloedd hynny yn rhan o'r driniaeth.

Yn ôl Mair Elliot, un o ymddiriedolwyr Hafal: "Mae cynllun o'r math hwn yn llwyddo am ei fod wedi'i seilio ar brofiadau cannoedd o bobl sydd wedi cael profiad o afiechyd meddwl a gwellhad ohono."