Manon Antoniazzi fydd prif weithredwr a chlerc y Cynulliad

Manon Antoniazzi Image copyright Wales News Service
Image caption Dywedodd Manon Antoniazzi ei bod yn "edrych ymlaen at gyflawni'r swydd"

Dr Manon Antoniazzi fydd prif weithredwr a chlerc nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ar hyn o bryd, Dr Antoniazzi yw Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru.

Hi gynt oedd prif weithredwr Croeso Cymru ac yn y gorffennol bu'n gweithio yn y BBC, S4C ac i Dywysog Cymru.

Y clerc yw'r swydd uchaf yng Nghomisiwn y Cynulliad. Mae'n gyfrifol am sicrhau bod aelodau'r Cynulliad yn cael y gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnyn nhw i gynrychioli Cymru a'i phobl. Y clerc hefyd sy'n gyfrifol am hybu enw da'r Cynulliad yng Nghymru a thu hwnt.

Dywedodd Dr Antoniazzi: "Edrychaf ymlaen at gyflawni'r swydd hon, mae'n ugain mlynedd eleni ers y refferendwm a roddodd inni'r mandad i sefydlu'r Cynulliad.

"Byddaf yn falch o'r cyfle i weithio gyda'r Llywydd ac Aelodau'r Cynulliad wrth iddynt lywio'r sefydliad drwy'r cyfnod nesaf."

Image caption Mae'r Llywydd Elin Jones yn croesawu'r penodiad

Dywedodd y Llywydd, Elin Jones AC: "Rwyf wrth fy modd fod Manon wedi derbyn yr her o arwain y sefydliad drwy'r cam nesaf.

"Daw Manon â phrofiad helaeth i'r swydd, ac mae'r panel a minnau yn sicr y bydd yn dod â sgiliau a brwdfrydedd mawr i'r rôl ynghyd ag ymrwymiad angerddol i lwyddiant y Cynulliad."

Fe fydd Ms Antoniazzi yn olynu Claire Clancy sydd wedi penderfynu ymddeol ar ôl bron i ddegawd yn y swydd. Disgwylir iddi ddechrau ar ei gwaith ym mis Ebrill.