Cyhoeddi enw dyn fu farw yn Eryri ar ôl cwympo

Dau ddyn wedi ceisio achub y dyn ond yn ofer

Mae Swyddfa Crwner y Gogledd Orllewin wedi cyhoeddi enw'r dyn a gwympodd gryn bellter oddi ar un o fynyddoedd Eryri dros y penwythnos.

Fe gwympodd Neil Parnell o Nottingham oddi ar grib rhwng Tryfan a Glyder Fach am oddeutu 15:00 ddydd Sadwrn.

Cafodd ei hedfan i Ysbyty Gwynedd ond yr oedd wedi marw cyn cyrraedd.

Mae archwiliad post mortem wedi dangos ei fod wedi marw o achosion naturiol. Ni fydd cwest yn cael ei gynnal.