Cyflwyno hofrenfad achub cyntaf Cymru yng Nglan-y-fferi

Hofrenfad
Image caption Mae hofrenfadau yn galluogi i dimau achub gyrraedd pobl yn ystod llanw isel

Bydd achubwyr yn Sir Gaerfyrddin yn defnyddio hofrenfad i helpu pobl sy'n mynd i drafferthion ar y dŵr yn y dyfodol.

Y gred yw mai dyma'r tro cyntaf i hofrenfad gael ei ddefnyddio i'r perwyl hwn yng Nghymru.

Bydd criwiau o wirfoddolwyr yng Nglan-y-fferi yn derbyn y bad achub newydd yn dilyn grant o £30,000 gan Lywodraeth y DU.

Y gobaith yw y bydd cyflwyno'r hofrenfad yn arwain at fwy o fywydau yn cael eu hachub.

Dywedodd Anthony Rees o Dîm Bad Achub Glan-y-fferi fod hyn yn "newyddion gwych".

Ychwanegodd: "Bydd y cwch yn helpu'r criw i achub y rhai sy'n gaeth mewn ardaloedd sydd yn aml yn amhosibl eu cyrraedd mewn cwch yn ystod llanw isel."