£3m i gynyddu defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle

Cymraeg

Bydd £3m yn cael ei fuddsoddi er mwyn cynyddu defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Dywedodd gweinidogion y byddai'r arian yn cael ei roi i'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol - y corff sy'n gyfrifol am faes Cymraeg i oedolion.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu cynllun o gyrsiau i'r gweithle a gwybodaeth i gyflogwyr.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies y byddai'r arian yn mynd tuag at "wasanaeth ddwyieithog eithriadol i'r cyhoedd, a chydymffurfio â safonau'r Gymraeg".

'Mwy o gyfleoedd'

Yn ôl y llywodraeth, mae galluogi i bobl ddefnyddio'r iaith a sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg o safon uchel ar gael yn "hanfodol" er mwyn cyrraedd targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dywedodd y llywodraeth bod y cynllun ar gyfer yr arian, sydd yn rhan o gytundeb cyllideb 2017/18 gyda Phlaid Cymru, wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae'n cynnwys gwybodaeth i gyflogwyr am 'Gymraeg Gwaith', cyrsiau dwys am y pwnc a chwrs preswyl i greu termau arbenigol yn y Gymraeg.

Image caption Dywedodd Efa Gruffudd Jones y byddai'r arian yn "caniatáu i'r ganolfan adeiladu ar yr hyn sydd eisoes wedi'i gyflawni"

Dywedodd Alun Davies y byddai'r arian yn "sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar lefel ehangach, ac annog mwy o bobl i'w defnyddio".

Ychwanegodd y byddai'r buddsoddiad yn galluogi "cymorth ymarferol i gyrff, gan sicrhau eu bod yn gallu darparu gwasanaeth dwyieithog eithriadol i'r cyhoedd, a chydymffurfio â safonau'r Gymraeg".

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ei bod yn croesawu'r cyllid, er mwyn "caniatáu i'r ganolfan adeiladu ar yr hyn sydd eisoes wedi'i gyflawni yn y sector Cymraeg i oedolion yn y misoedd diwethaf".

"Mae rhoi blaenoriaeth i ddysgwyr yn ganolog i waith y Ganolfan, a bydd y cyllid hwn yn arwain at fwy o gyfleoedd i unigolion sydd am ddysgu a gwella eu Cymraeg, i wneud hynny gyda chefnogaeth eu cyflogwr," meddai.

Straeon perthnasol