Cwymp yn amseroedd ymateb ambiwlansys ym mis Rhagfyr

Ambiwlans

Roedd ymateb y gwasanaeth ambiwlans i'r galwadau 999 mwyaf brys yn waeth ym mis Rhagfyr llynedd o'i gymharu gyda Thachwedd.

Ond mae'r gwasanaeth yn parhau i berfformio yn well na'r targed, a hynny er eu bod yn ymateb i fwy o alwadau brys nag erioed o'r blaen, yn ôl ffigyrau.

Ym mis Rhagfyr aeth parafeddygon i 75.8% o alwadau lle mae bywyd person yn fantol o fewn wyth munud. 78.9% oedd y ffigwr ym mis Tachwedd.

65% yw'r targed, ac mae'r ffigwr diweddara' yn well na'r un cyfnod ym mis Rhagfyr 2015.

Ar draws Cymru roedd perfformiad y gwasanaeth ambiwlans yn amrywio o 67.6% yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, ardal wledig i raddau helaeth, i 84.4% yng Nghaerdydd a'r Fro.

Yr amser ymateb ar gyfer galwadau coch ar gyfartaledd yng Nghymru oedd 5 munud 38 eiliad.

Image caption Cafodd model newydd ar gyfer amseroedd ymateb ei gyflwyno yn 2015

Ond roedd yr ymateb i alwadau oren, sef y galwadau mwyaf cyffredin i'r gwasanaeth ambiwlans, yn hirach o dros dri munud rhwng Tachwedd a Rhagf

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod y gwasanaeth ambiwlans yn ymateb i fwy o alwadau, gyda'r nifer cyfartalog o alwadau dyddiol ym mis Rhagfyr yr uchaf erioed.

Mae cynnydd cyffredinol wedi bod mewn amseroedd ymateb y gwasanaeth ambiwlans i'r galwadau mwyaf brys ers i fodel newydd ddod i rym ym mis Hydref 2015.

Cyn hynny roedd targed o wyth munud ar gyfer 40% o holl alwadau'r gwasanaeth.

Erbyn hyn mae'r targed wyth munud ar gyfer 4-5% o'r galwadau mwyaf difrifol, er enghraifft pan fo person yn anymwybodol a ddim yn anadlu.