Prifysgol yn 'dysgu gwersi' o adroddiad ar hiliaeth

Logo Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn dweud eu bod yn dysgu gwersi wedi i adolygiad amlygu pryderon am gydraddoldeb hiliol yn ysgol feddygol y sefydliad.

Cafodd yr adolygiad ei gynnal yn dilyn adroddiadau bod perfformiwr wedi paentio ei wyneb wrth ddynwared aelod o staff mewn sioe i fyfyrwyr.

Fe fynegodd wyth o fyfyrwyr o dras Affricanaidd eu pryderon am y digwyddiad.

Dywedodd yr Athro Dinesh Bhugra, fu'n arwain yr adolygiad, bod y digwyddiad wedi achosi "straen aruthrol" i fyfyrwyr ac nad oedden nhw wedi cael cefnogaeth briodol.

Argymhellion

Mae'r Athro Bhugra, sy'n athro iechyd meddwl a seiciatraeth yn King's College, Llundain, wedi cyflwyno 13 o argymhellion i'r brifysgol.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Hyfforddiant cyson mewn amrywiaeth i staff, gan edrych ar hil, rhywedd a chyfeiriadedd rhyw;
  • Gwella proses cwynion a sicrhau bod canllawiau eglur am gwynion am hiliaeth;
  • Cynyddu amrywiaeth o fewn y staff.

Dywedodd y brifysgol eu bod yn derbyn pob un o'r argymhellion a'u bod eisoes yn gweithio i'w gweithredu.

Ychwanegodd yr Athro Colin Riordan: "Mae ein neges yn glir: nid yw dangos stereoteip sarhaus o unrhyw berson, neu grŵp o bobl, yn dderbyniol."

Straeon perthnasol