'Dylai Duw benderfynu' pryd fydd dyn o Abertawe yn marw

Y Llys Barn Brenhinol
Image caption Mae gwrandawiadau'r Llys Gwarchod yn cael eu clywed yn y Llysoedd Barn Brenhinol

Mae merch dyn o Abertawe a ddioddefodd anafiadau "trychinebus" i'w ymennydd wedi dweud wrth y Llys Gwarchod yn Llundain y "dylai Duw benderfynu" pryd y bydd yn marw.

Mae'r dyn yn ei 80au, na ellir ei enwi, o dan ofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Bro Morgannwg.

Mae meddygon yn ofni ei fod yn dioddef poen, ond mae ei ferch yn credu ei fod yn gwella.

Mae'r bwrdd iechyd wedi gofyn i'r Llys Gwarchod i wneud penderfyniadau am ei driniaeth yn y dyfodol.

Yn ystod y gwrandawiad yn Llundain dywedwyd fod y dyn yn gefnogwr brwd o dîm pêl-droed Abertawe ac yn gyn-weithiwr yn y diwydiant dur. Dioddefodd niwed i'r ymennydd ar ôl trawiad ar y galon yr haf diwethaf.

Dywedodd arbenigwyr meddygol wrth Mr Ustus Hayden bod bywyd y dyn yn cael ei fesur fesul misoedd.

Ond dywedodd ei ferch ei bod yn credu ei fod yn gwella ac mai ei ddymuniad fyddai i aros yn fyw.

Mae'r bwrdd iechyd wedi gofyn i'r llys ystyried os yw parhau gyda thriniaeth "weithredol" er budd pennaf y claf.

Disgwylir i'r gwrandawiad ddod i ben yn ddiweddarach yr wythnos hon.