Tŷ'r Cyffredin yn pasio Mesur Cymru

Mesur Cymru

Mae Mesur Cymru wedi cael ei basio yn dilyn trafodaeth ddydd Mawrth yn San Steffan.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ei fod yn "ddiwrnod nodedig" a bod y mesur yn dod ag "eglurdeb ac atebolrwydd" i Lywodraeth Cymru.

Bu ASau yn Nhŷ'r Cyffredin yn trafod gwelliannau gafodd ei gwneud i'r mesur yn Nhŷ'r Arglwyddi, gan gynnwys gwelliant ar beiriannau gamblo.

Byddai un gwelliant wedi lleihau'r uchafswm a allai gael ei fetio mewn peiriannau fixed odds o £10 i £2 - ond ni chafodd ei basio.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth y Cynulliad roi eu sêl bendith hwythau i'r mesur, gyda Llafur, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn pleidleisio o'i blaid, a Phlaid Cymru ac UKIP yn pleidleisio yn erbyn.

Treth incwm

Byddai'r mesur yn cyflwyno system newydd o ddiffinio'r pwerau sydd gan y Cynulliad, gan benodi pa rai sydd wedi eu dal yn ôl yn San Steffan yn hytrach na pha rai sydd wedi'u hanfon i Fae Caerdydd.

Ond mae'r beirniaid yn dweud ei fod yn system aneglur ac y gallai arwain at droi'r cloc yn ôl ar elfennau o ddatganoli.

Ymhlith y pwerau sydd yn cael eu datganoli yn y mesur mae rhywfaint o reolaeth dros dreth incwm, a hynny heb orfod galw refferendwm.

Bydd gan y Cynulliad hefyd reolaeth dros ei materion ei hun, megis etholiadau ac enw'r sefydliad, ac fe fydd rhagor o ddatganoli mewn meysydd fel ynni a thrafnidiaeth.

Mae disgwyl i'r mesur dderbyn Cydsyniad Brenhinol a dod i rym fis nesaf.