Rhybudd Airbus am 'gyfnod peryglus' ar ôl gadael yr UE

Airbus Image copyright Getty Images
Image caption Mae ffatri Airbus ym Mrychdyn yn cynhyrchu adenydd ar gyfer eu hawyrennau

Mae un o uwch swyddogion Airbus wedi rhybuddio y bydd y cwmni yn wynebu "cyfnod peryglus" os na fydd modd i'w gweithwyr a'u nwyddau symud yn rhydd o gwmpas Ewrop.

Dywedodd Tom Williams, prif swyddog gweithredu a llywydd awyrennau masnachol y cwmni, y byddai'r UDA "wrth eu boddau" petai hynny'n digwydd.

Rhybuddiodd y gallai Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd roi Airbus dan anfantais wrth gystadlu â'i phrif gystadleuydd, cwmni awyr Americanaidd Boeing.

Roedd yn rhoi tystiolaeth ynglŷn â Brexit gerbron Pwyllgor Dethol y Trysorlys yn San Steffan.

Image caption Dywedodd Tom Williams nad oedd hi'n debygol y byddai modd datblygu diwydiant awyr llawn ym Mhrydain yn unig yn dilyn Brexit

Dywedodd y Prif Weinidog Theresa May yr wythnos diwethaf y byddai methu â dod i gytundeb yn well na dod i gytundeb gwael, wrth i Brydain drafod ei pherthynas â'r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael.

Byddai hynny'n golygu masnachu yn unol â rheolau Sefydliad Masnachu'r Byd, ac fe ddywedodd Mr Williams ei fod yn "amau" gallu'r corff hwnnw i setlo anghydfod rhwng Airbus a Boeing.

Mae Airbus yn cyflogi 6,000 o bobl ym Mrychdyn a 9,000 arall ar draws y DU, ond ychwanegodd Mr Williams y byddai angen i unrhyw gytundeb â'r UE ganiatáu i'r cwmni symud gweithwyr a nwyddau ar draws Ewrop heb rwystrau ac ar fyr rybudd.

Mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu y gallen nhw geisio cytuno i roi trefniadau arbennig yn eu lle ar gyfer diwydiannau pwysig megis y diwydiant awyr.