Cyn bennaeth Heddlu'r Gogledd, David Owen, wedi marw

David Owen Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae cyn brif gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wedi marw yn 85 oed.

Roedd David Owen yn bennaeth ar y llu o 1982 tan 1994.

Cafodd ei eni ym Metws-y-Coed, Conwy, yn 1931, a gweithiodd i heddluoedd ar draws Lloegr cyn dychwelyd i Gymru.

Mewn teyrnged iddo, dywedodd y dirprwy brif gwnstabl presennol bod "parch enfawr" i Mr Owen yn yr heddlu.

"Bydd David yn cael ei gofio am ei arweiniad cryf ac effeithiol, a dwi'n gwybod o brofiad personol ei fod wedi gadael argraff bositif a hirhoedlog ar bob un wasanaethodd gydag o," meddai Gareth Pritchard.

Ychwanegodd: "Ar ran Heddlu Gogledd Cymru, hoffwn gynnig cydymdeimlad i'w wraig Patricia, ei ferch Gail a'i feibion, Phillip a Mark."

'Uchel iawn ei barch'

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones:

"Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad i deulu David Owen yn y cyfnod anodd yma.

"Roedd yn ddi-flewyn ar dafod, yn dditectif gyda Heddlu'r Met a ddaeth yn brif gwnstabl uchel iawn ei barch, ac fe wnaeth wasanaethu gogledd Cymru gydag urddas.

"Fo wnaeth fy nhodi i fod yn sarjant yn 1985, ac mae gen i gof cynnes o ddelio gydag ef yn fy rôl fel cynrychiolydd Ffederasiwn yr Heddlu.

"Mae ei le yn llyfrau hanes Heddlu Gogledd Cymru yn sicr, ac roedd ei ymroddiad a chryfder ei gymeriad yn dangos y ffordd yn glir i'r rhai ddaeth ar ei ôl. Bydd colled enfawr ar ei ôl."