Teulu'n cefnogi ymgais i dynhau rheolau tripiau ysgol

Glyn Summers Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Glyn Summers yn 17 pan fu farw ar ôl syrthio oddi ar falconi ar drip addysgol i Sbaen

Mae teulu plentyn fu farw ar drip coleg yn cefnogi ymgais AC i dynhau'r rheolau ar deithiau addysgol.

Bu farw Glyn Summers, 17, ar daith i Barcelona yn 2011.

Mae AC Plaid Cymru, Steffan Lewis, eisiau gosod isafswm ar y gyfradd o staff i ddisgyblion ar dripiau.

Ddydd Mercher, bydd un AC yn cael ei ddewis ar hap i gyflwyno mesur aelod preifat yn y Cynulliad.

Os yw'n cael ei ddewis, byddai Mr Lewis yn cynnig y mesur Diogelwch ar Deithiau Addysgol, fyddai hefyd yn golygu cyflwyno adolygiadau annibynnol pan fo marwolaeth neu anafiadau yn ystod trip.

Image copyright Llun teulu
Image caption Mae teulu Glyn Summers am weld ymchwiliad annibynnol i'w farwolaeth

Roedd Glyn Summers, o Hengoed, Caerffili, ar daith gyda Choleg Ystrad Mynach pan fu farw yn Hydref 2011.

Ar y dydd y cyrhaeddodd Barcelona, syrthiodd o falconi a bu farw wythnos yn ddiweddarach yn sgil ei anafiadau.

Dywedodd ei fam, Sarah Summers: "Pe bai cyfreithiau fel hyn cyn damwain Glyn, fe fyddai pethau wedi bod yn llawer haws i ni.

"Fe allai fod wedi gwneud cymaint o wahaniaeth, a gallai Glyn fod yn fyw o hyd."

Fe gynhaliodd y coleg - sydd bellach yn rhan o Goleg y Cymoedd - ymchwiliad mewnol, ond dyw'r ddogfen ddim ar gael i'r cyhoedd. Mae'r teulu yn galw am ymchwiliad annibynnol.

Image caption Fe allai cynnig Steffan Lewis am fesur aelod preifat gael ei ddewis yn y Cynulliad ddydd Mercher

Dywedodd Mr Lewis bod stori Glyn Summers yn "esiampl o be all fynd o chwith pan nad ydy canllawiau'n cael eu dilyn yn iawn."

Fe ychwanegodd: "Mae angen cryfhau a diweddaru'r gyfraith sy'n rheoleiddio tripiau ysgol. Mae plant a phobl ifanc yn elwa'n fawr o dripiau addysgol, a dwi eisiau sicrhau eu bod yn gallu dysgu a mwynhau yn ddiogel."

Fe ddywedodd Coleg y Cymoedd nad ydyn nhw'n gallu gwneud sylw am resymau cyfreithiol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai dewis aelod i gynnig mesur yw'r cam cyntaf i fesur aelod preifat.

"Os yw'r cynnig yma yn cael ei ddewis ddydd Mercher, bydd cyfle i'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru i'w ystyried."