Cyhuddo dyn o droseddau cyffuriau wedi cyrch Caerdydd

stryd miskin Image copyright Google
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Stryd Miskin yn ardal Cathays ddydd Iau

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhuddo dyn 18 oed o droseddau yn ymwneud â chyffuriau yn dilyn cyrch arfog yng Nghaerdydd.

Cafodd swyddogion eu hanfon i Stryd Miskin yn ardal Cathays y brifddinas ddydd Iau 19 Ionawr am tua 12:10.

Yn y cyrch fe wnaethon nhw arestio Ahmed Osman, dyn o Birmingham.

Mae Mr Osman yn wynebu cyhuddiadau o fod ag eiddo troseddol yn ei feddiant, bod ag arf ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o gyflawni trosedd, a bod â chyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant gan gynnwys cocên a heroin.

Fe ymddangosodd yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun ond ni wnaeth gyflwyno ple.

Mae wedi'i gadw yn y ddalfa nes yr ymddangosiad nesaf yn Llys y Goron Caerdydd ar 20 Chwefror.