Ailagor ffordd wedi i gar droi drosodd

tagfeydd Image copyright Traffig Cymru

Mae un o'r prif ffyrdd i Gaerdydd bellach wedi ailagor wedi i wrthdrawiad cynharach gau'r ffordd i'r ddau gyfeiriad.

Cafodd yr A4232 ei chau wedi i gar droi drosodd ar y lôn ogleddol ger cyffordd Croes Cwrlwys ychydig cyn 09:00.

Dywedodd Heddlu'r De fod y gyrrwr wedi ei gludo i'r ysbyty ond ei fod "yn ymwybodol ac yn anadlu".

Fe achosodd y digwyddiad dagfeydd traffig mawr i'r ddau gyfeiriad.