Ffrae trwydded gwn dyn o Gaernarfon

Facebook Image copyright Getty Images

Mae dyn o Gaernarfon wedi llwyddo yn ei apêl i gael cadw ei drwydded gwn, wedi i'r heddlu ei chymryd oddi arno ar ôl gweld ei fod wedi hoffi negeseuon "sarhaus iawn" am Islam ar Facebook.

Honnodd Heddlu'r Gogledd nad oedd Owen Jones, 52 oed, yn gymwys i gael tystysgrif i gadw arf o'r fath, wedi i swyddogion gymryd golwg ar ei broffil.

Ond llwyddodd Mr Jones, oedd wedi cael trwydded ers 30 mlynedd, i ennill apêl yn erbyn y penderfyniad.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener nad oedd yn achos pryder, er gwaetha'r hyn roedd wedi ei hoffi ar Facebook.

Clywodd y gwrandawiad fod swyddogion heddlu blaenllaw yn ystyried fod agweddau o'i broffil yn "sarhaus iawn", gan arwain at dynnu'r drwydded oddi arno.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod Mr Jones yn anwybodus am y ffydd Fwslemaidd, ond ychwanegodd: "Chafodd yr un o'r negeseuon hynny eu creu gan yr apeliwr."

"Mae'r apeliwr wedi hoffi rhai negeseuon penodol â ymddangosodd ar ei broffil Facebook. Mae e felly, i bob pwrpas, wedi ail-gyhoeddi'r neges."