Carcharu dyn o Drawsfynydd am ymosodiad â ffon golff

Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 27 oed o Drawsfynydd wedi ei garcharu am 31 mis am ymosod ar ddyn gyda ffon golff.

Yn Llys y Goron Caernarfon, dywedodd yr erlyniad fod Richard Gwion Jones wedi taro William Barker gyda'r ffon, a'i fod yna wedi trywannu Mr Barker yn ei goes wedi i'r ffon dorri.

Clywodd y llys fod Mr Barker wedi llewygu, a bod yr anaf wedi effeithio ar ei allu i symud ei goes.

Fe blediodd Jones yn euog i gyhuddiad o achosi anaf corfforol difrifol.

Dywedodd y barnwr, Tracey Lloyd-Clarke fod pedwar o ddynion yn rhan o'r ymosodiad, ddigwyddodd mewn man anghysbell ym Mronaber yn ystod oriau man y bore, wedi i fan Mr Barker gael ei atal ar y ffordd.