Ymchwilio i sylwadau AC Plaid Cymru, Neil McEvoy

Neil McEvoy
Image caption Cafodd Neil McEvoy ei ethol yn AC dros Ganol De Cymru ym mis Mai 2016

Mae BBC Cymru ar ddeall bod yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymchwilio i honiadau bod AC Plaid Cymru, Neil McEvoy wedi gwneud sylwadau bygythiol i swyddog cyngor.

Mae honiadau ei fod wedi dwyn anfri ar Gyngor Caerdydd wedi cael eu cyfeirio at dribiwnlys.

Nawr mae'n ymddangos bod yr achos yn ymwneud ag un sylw honedig a wnaed tuag at swyddog cyngor mewn modd bygythiol.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru Caerdydd bod yr ymchwiliad yn "warth".

Mae'n ymddangos bod Mr McEvoy, sydd yn gynghorydd yng Nghaerdydd, wedi gwadu bod y sylw - addewid i ailstrwythuro'r cyngor - yn un bygythiol.

Daeth yr ymchwiliad yn dilyn cwyn gan gynghorydd Llafur yng Nghaerdydd, Paul Mitchell.

'Ailstrwythuro'

Honnwyd bod Mr McEvoy, sydd yn arwain grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, wedi gwneud y sylw yn bygwth swyddog y cyngor mewn gwrandawiad llys yng nghanolfan gyfiawnder sifig y ddinas ym mis Gorffennaf 2015.

Roedd Mr McEvoy yno i gynorthwyo tenant oedd yno ar gyfer gwrandawiad i ystyried cais i ohirio eu troi nhw allan o'u cartref.

Yn dilyn y gwrandawiad honnwyd bod yr AC wedi dweud: "Allai ddim aros nes Mai 2017 pan fydd y cyngor yn cael ei ailstrwythuro."

Fe wnaeth swyddog y cyngor gymryd hynny fel sylw bygythiol tuag at ei swydd.

Y ddealltwriaeth yw bod Mr McEvoy yn cydnabod ei fod wedi gwneud y sylw, ond mae'n dadlau mai wrth y tenant yr oedd yn siarad, ac nid i swyddog y cyngor.

Mae gan Blaid Cymru bolisi i ad-drefnu uwch dîm rheoli'r cyngor, ac mae etholiadau'r cyngor yn cael eu cynnal ym mis Mai.

Image copyright Google Streetview
Image caption Cafodd y sylwadau honedig eu gwneud yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifig Caerdydd

Roedd ymchwiliad yr Ombwdsmon yn edrych ar a oedd rhannau o gôd ymddygiad wedi eu torri mewn perthynas â dangos parch at eraill, bwlio a phoenydio, a dwyn anfri ar swydd cynghorydd.

Dyw Neil McEvoy ddim yn trafod yr achos ar hyn o bryd, ond dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru ei fod yn "warthus bod Ombwdsmon sydd wedi'i benodi gan y llywodraeth yn credu bod ganddo'r hawl i ymyrryd yn y broses yma".

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ombwdsmon na fyddai'n gwneud sylw ar yr achos gan ei fod wedi ei gyfeirio Banel Dyfarnu Cymru i gael ei ystyried mewn tribiwnlys.

Ond ychwanegodd y llefarydd fod yr Ombwdsmon wedi'i benodi gan y Cynulliad, nid Llywodraeth Cymru, a'i fod wedi cael ei gyfweld gan banel oedd wedi'i chadeirio gan AC Plaid Cymru.