Carcharu bocsiwr amatur am ladd ei gariad mewn ffrae

tobin Image copyright Heddlu De Cymru

Mae bocsiwr amatur wedi ei garcharu am 12 mlynedd a hanner ar ôl lladd ei gariad yn ystod ffrae ar ôl iddyn nhw gael rhyw.

Fe wnaeth James Tobin, 21, daro Kellie Marie Gillard ag ergydiadau "grymus" ar 24 Ebrill y llynedd, gan achosi iddi ddisgyn oddi ar y gwely a tharo yn erbyn wal.

Cafodd Miss Gillard, 25, ei chludo i Ysbyty Treforys yn Abertawe wedi i'r heddlu gael eu galw i'r tŷ ym Mhort Talbot, ond bu farw'n ddiweddarach.

Fe wnaeth Tobin gyfaddef i ddynladdiad mewn gwrandawiad ym mis Hydref.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Tobin wedi taro Miss Gillard nifer o weithiau ar noson y digwyddiad, a hynny wedi iddi hi ei gicio yn ei ben.

Image copyright Heddlu De Cymru

Roedd Tobin wedi cael ei ddedfrydu yn y gorffennol am daro dyn ym Mhort Talbot yn 2013 ac achosi anafiadau i'w ben.

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn y llys dywedodd mam Miss Gillard, Tracey, na fyddai'r teulu "fyth yn dygymod" â'i marwolaeth, a'i bod yn ferch "gariadus, gofalgar, brydferth".

Wrth ddedfrydu Tobin dywedodd y Barnwr Keith Thomas fod ganddo dueddiadau ymosodol a'i fod yn "peri risg sylweddol i'r cyhoedd".