Cefnogwyr Wrecsam yn ennill achos yn erbyn heddlu

Siaced heddlu

Mae tad a mab wedi ennill achos llys ar ôl herio defnydd yr heddlu o waharddiad gwasgaru yn erbyn grŵp o gefnogwyr pêl-droed Wrecsam.

Cafodd y ddau, ynghyd â 60 o gefnogwyr eraill, eu hatal ar eu ffordd i weld gêm bêl-droed yn Grimsby a'u gorfodi i fynd yn ôl i ogledd Cymru.

Fe gafodd y bws mini oedd yn mynd â chefnogwyr i weld gêm gynghrair ym mis Mawrth 2016 eu hatal gan yr heddlu awr cyn y gêm, gyda gorchymyn y bod yn rhaid iddyn nhw droi yn ôl.

Mae'r tad a mab wedi derbyn iawndal.

Hyfforddiant ychwanegol

Dywedodd llefarydd ran Heddlu Humberside eu bod yn derbyn na ddylai'r cefnogwyr fod wedi cael gorchymyn o'r fath.

Ychwanegodd bod hyfforddiant ychwanegol wedi ei roi erbyn hyn ynglŷn â phryd y dylai'r heddlu ddefnyddio'r gorchmynion gwasgaru.

Mae penderfyniad y llys yn golygu y bydd yn rhaid i'r heddlu asesu pob person mewn grŵp yn unigol cyn gosod gorchymyn gwasgaru ar y grŵp cyfan.

Dywedodd Amanda Jacks o'r Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed eu bod yn croesawu'r penderfyniad.

"Cyn yr achos, pe bai gan yr heddlu unrhyw amheuaeth fod un neu ddau o bobl o fewn grŵp yn mynd i achosi trafferth, roedd hynny'n ddigon i'w galluogi i atal y bws a'i anfon yn ôl."