Carcharu dyn o Ferthyr am dargedu plant drwy gêm ar-lein

isaac

Mae dyn o Ferthyr Tudful wedi ei ddedfrydu i ddwy flynedd ac wyth mis o garchar, ar ôl cyfaddef i wyth cyhuddiad yn ymwneud â throseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe wnaeth Adam Isaac, 23 oed, bledio'n euog i'r troseddau, ddigwyddodd rhwng mis Awst 2015 a mis Ionawr 2016 mewn gwrandawiad blaenorol.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful bod Isaac wedi cwrdd â dau fachgen 12 a 14 oed trwy gêm Minecraft, a'i fod wedi gofyn iddyn nhw yrru lluniau anweddus o'u hunain iddo.

Fe wnaeth Isaac hefyd berfformio gweithred rhyw o flaen y bechgyn dros gyswllt fideo ac roedd ganddo delweddau anweddus o drydydd bachgen nad yw wedi ei adnabod.

'Meithrin perthynas amhriodol'

Dywedodd y barnwr, Mr Ustus Twomlow, wrth Isaac ei fod wedi "defnyddio gêm ddiniwed" i ddibenion gwahanol.

"Roeddech yn gwybod y byddech yn dod o hyd i fechgyn yn eu harddegau," meddai.

"Roedd hon yn amlwg yn broses o feithrin perthynas amhriodol... Mae gan bobl bryder ac mae difrifoldeb troseddau fel hyn yn arwain at gyfnod yn y carchar."

Fe gafodd Isaac hefyd orchymyn atal niwed rhyw i'w atal rhag mynd ar y we a chadw delweddau ar-lein.