15 mlynedd o garchar am ymosodiadau rhyw ar blant

Llys y Goron Yr Wyddgrug Image copyright Getty Images

Mae dyn wedi cael ei garcharu am 15 mlynedd am gyfres o ymosodiadau rhyw ar blant yn Sir Y Fflint.

Roedd Warwick Abbott, 55 oed o Lannau Mersi, wedi ffilmio'r hyn a wnaeth ar ddau achlysur.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug ei fod hefyd wedi gwneud i un ferch wylio pornograffi.

Dywedodd y Barnwr Huw Rees bod Abbott yn droseddwr oedd yn berygl i ferched ifanc.

Fe wnaeth Abbott gyfaddef 10 cyhuddiad o ymosod yn anweddus, ymosodiad rhyw difrifol, trais a gwneud i blentyn edrych ar lun o berson yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhyw.

Clywodd y llys bod un o'r merched wedi ystyried hunanladdiad i atal Abbott rhag achosi mwy o niwed iddi.

Bydd Abbott yn destun gorchymyn atal niwed rhyw a bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.