Pwy yw'ch cariad delfrydol? // Who's your ideal Welsh lover?

Image copyright PA

Mae'n ddiwrnod y cariadon ar 25 Ionawr, ac yng nghyfnod Santes Dwynwen mae Cymru Fyw yn teimlo ei bod hi'n ddyletswydd arnom ni, fel gwasanaeth cyhoeddus, i'ch helpu i ddarganfod eich cariad delfrydol!

Atebwch ein cwestiynau 'gwyddonol' yn onest, a bydd eich darpar gymar yn cael ei ddatgelu ar y diwedd.


January 25 is Saint Dwynwen's Day, a day for Welsh lovers. As part of our public service remit, we at BBC Cymru Fyw feel it is our duty to help you identify your ideal celebrity partner!

Answer our 'scientifically designed' questions honestly, and your lover will be revealed at the end.