Rhybudd AS i gefnogi Dinas-Ranbarth Caerdydd

Caerdydd

Ni all cynghorau de-ddwyrain Cymru "roi hanner addewid" i gynllun Dinas-Ranbarth Caerdydd, yn ôl AS o'r brifddinas.

Yn ôl y Ceidwadwr Craig Williams, mae angen i'r 10 awdurdod lleol weld y bleidlais ar y cytundeb fel un "orfodol".

Mae rhai o gynghorwyr Llafur Caerdydd yn dweud eu bod wedi cael sicrwydd na fydd y cytundeb yn clymu'r cyngor yn ariannol nes bod prosiectau penodol wedi'u cytuno.

Fe wnaeth grŵp Llafur y ddinas benderfynu cefnogi'r cynllun ddydd Llun yn dilyn pryderon bod rhai yn anhapus amdano.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp y byddan nhw'n pleidleisio o blaid y cytundeb, gan gyhuddo AS Gogledd Caerdydd, Mr Williams, o "chwarae gwleidyddol".

Bydd pob un o 10 o gynghorau'r de-ddwyrain yn cynnal pleidlais ar y cynllun yn yr wythnosau nesaf.

Fe fydd cynghorwyr yn dechrau derbyn gwybodaeth ddydd Iau yn amlinellu sut y bydd y cynllun yn gweithio, ond ni fydd manylion llawn am bob prosiect fydd yn cael ei ariannu yn cael ei gyhoeddi am gryn dipyn o amser.

Dywedodd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd, Russell Goodway fod cynghorwyr Llafur wedi gwrando ar gyngor cyfreithiol cyn cytuno i'r cynllun, a'u bod wedi cael sicrwydd na fyddai'n clymu unrhyw gyngor yn ariannol nes bod prosiectau penodol wedi'u cytuno.

"Y rheswm am hynny, medden nhw wrthym ni, yw sut allan nhw ofyn i gyngor gyfrannu arian nes eich bod yn gwybod beth yw'r prosiectau ac y byddan nhw'n cyfiawnhau'r buddsoddiad?"

'Hanner addewid'

Dywedodd Mr Williams: "Mae'r amser wedi dod i gefnogi'r cynllun Dinas-Ranbarth, chwilio am bartneriaid i gael mwy o fuddsoddiad a mynd ati i'w gyflwyno.

"Does dim croeso i'r sylwadau y gall unrhyw awdurdod lleol roi hanner addewid, yn fy marn i, a dylai Caerdydd ystyried y bleidlais fel un sy'n eu clymu i ymrwymo'n llawn i adfywio economi de Cymru."

Fe ddisgrifiodd llefarydd ar ran grŵp Llafur Caerdydd ymyriad Mr Williams fel un "rhyfedd", gan ddweud nad oedd yr AS wedi bod yn rhan o drafodaethau llywodraeth leol ar y cytundeb.