A55/A494: Ymgynghoriad ar gynllun £200m i wella ffyrdd

ymgynghoriad ffyrdd Image copyright Llywodraeth Cymru

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar gynlluniau gwerth £200m i geisio lleddfu tagfeydd traffig ar ffordd ddeuol yr A55/A494 yn Sir y Fflint

Mae'r cynlluniau i fynd i'r afael â thraffig ar y ffordd rhwng Queensferry a Llaneurgain yn dyddio'n ôl 10 mlynedd.

Un dewis dan ystyriaeth yw creu ffordd gyswllt newydd ar yr A55 yn Llaneurgain drwy Bont Sir y Fflint ar yr A548, tra bod y dewis arall yn ymwneud â gwella'r ffyrdd sy'n cael eu defnyddio'n barod.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yr ymgynghoriad 12 wythnos yn dechrau ym mis Mawrth.

Dywedodd yr ysgrifennydd economi, Ken Skates: "Mae'r ffordd yn gyson yn cludo mwy o draffig nag a gafodd ei gynllunio ar ei chyfer, ac mae hyn yn achosi tagfeydd yn aml.

"Mae'n glir bod angen uwchraddio a moderneiddio'r ffordd.

"Byddai'r ddau ddewis yn yr ymgynghoriad yn arwain at greu ffordd fwy diogel, cynaliadwy sy'n darparu gwell cysylltiadau, gan wella capasiti, dibynadwyedd ac amseroedd teithio."