Disgwyl i garchar Wrecsam agor ym mis Chwefror

carchar wrecsam Image copyright Carchar Wrecsam
Image caption Argraff artist o garchar y Berwyn yn Wrecsam

Mae disgwyl y bydd carchar newydd Wrecsam, HMP Berwyn yn agor ac yn derbyn y carcharorion cyntaf ddiwedd mis Chwefror.

Carchar HMP Berwyn fydd y mwyaf ym Mhrydain pan fydd yn agor yn llawn, a bydd yn gartref i dros 2,000 o droseddwyr.

Bydd y carchar newydd yn creu 1,000 o swyddi ac yn denu £23m i'r ardal, yn ôl Llywodraeth Prydain.

Fe ddechreuodd y gwaith adeiladu yn haf 2015 ar yr hen safle Firestone yn Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

Bydd y carchar yn cynnwys tri bloc preswyl yn dal tua 700 o garcharorion yr un.

Yng nghanol y safle fe fydd yna ddau ganolfan addysg a hyfforddiant.

Bydd canolfan iechyd, canolfan chwaraeon, canolfan aml-ffydd a ffreutur hefyd yn rhan o'r datblygiad.

Mae disgwyl i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder gadarnhau'r agoriad yn swyddogol maes o law.