Obama'n cyhoeddi bod Chelsea Manning i gael ei rhyddhau

Chelsea Manning Image copyright AP
Image caption Datgelodd Chelsea Manning ei dymuniad i gael ei hystyried yn ferch ddiwrnod wedi ei dedfrydu yn 2013

Yn ei ddyddiau olaf yn Arlywydd yr Unol Daleithiau, mae Barack Obama wedi cyhoeddi y bydd Chelsea Manning yn cael ei rhyddhau o'r carchar yn gynnar.

Yn 2013, cafodd y milwr Americanaidd, fu'n gwasanaethu yn Irac, ei dedfrydu i 35 mlynedd yn y carchar am ryddhau gwybodaeth gyfrinachol i wefan Wikileaks.

Mae gan Chelsea Manning gysylltiadau â Chymru. Aeth i Ysgol Tasker Millward yn Hwlffordd, Sir Benfro, am dair blynedd tan yr oedd yn 16 oed.

Dywedodd y Tŷ Gwyn y bydd yn cael ei rhyddhau fis Mai.

Mae teulu Chelsea Manning sy'n byw yng Nghymru yn dweud eu bod wrth eu bodd o glywed y newyddion y bydd yn cael ei rhyddhau: "Rydym wir yn gobeithio y bydd Chelsea nawr yn gallu bwrw 'mlaen â'i bywyd a dod o hyd i hapusrwydd yn beth bynnag y mae'n dymuno ei wneud.

"Bydd wastad croeso iddi hi yma yng Nghymru."

Image copyright Reuters
Image caption Roedd yn arfer cael ei hadnabod fel Bradley Manning, cyn iddi gyhoeddi ei bod hi'n drawsryweddol

Cafodd y penderfyniad hefyd ei groesawu gan Aelod Seneddol Preseli Penfro, Stephen Crabb, mewn neges ar Twitter.

"Gweithred o drugaredd a thosturi yn nyddiau olaf arlywyddiaeth Obama. Bydd ffrindiau a theulu Manning yn fy etholaeth yn croesawu hyn," meddai.

Ychwanegodd AS Cwm Cynon, Ann Clwyd: "Newyddion gwych i Chelsea, ei theulu a'i ffrindiau fu'n ymgyrchu mor galed. Diolch yn fawr i'r Arlywydd Obama."

Dywedodd Vicky Moeller o Sir Benfro, sydd wedi bod yn ymgyrchu i geisio rhyddhau Chelsea Manning, ei bod hi wedi'i synnu'n llwyr â phenderfyniad Mr Obama.

"Roeddwn i'n gwybod bod hyn yn bosibiliad ond doeddwn i ddim yn meddwl ei fod yn debygol," meddai wrth raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales.

Ychwanegodd y byddai "croeso" i Chelsea Manning ymgartrefu yng Nghymru petai hi'n teimlo nad oedd hi am aros yn yr UDA ar ôl cael ei rhyddhau.