Chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Cynghrair y Pencampwyr

Dewch yn Bencampwr Image copyright CBDC

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi dechrau ymgyrch 'Dewch yn Bencampwr' i recriwtio dros 1,000 o wirfoddolwyr ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA.

Nod yr ymgyrch yw sicrhau llwyddiant rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA a rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched pan fydd y cystadlaethau yn dod i Gaerdydd fis Mehefin.

Mae'r gêm yn cael ei hystyried yn un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf Ewrop, yn ôl prif weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) Jonathan Ford.

"Mae rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched yn cynrychioli uchafbwynt pêl-droed clwb Ewropeaidd," meddai.

"Ein nod yw rhoi'r cyfle i bawb yng Nghymru brofi eiliadau bythgofiadwy pan ddaw'r digwyddiad eiconig yma i Gaerdydd."

Bydd angen gwirfoddolwyr i weithredu mewn sawl agwedd o'r digwyddiad, gan gynnwys achredu, cludiant, marchnata tocynnau a gwasanaethau VIP yn ogystal â nifer o weithgareddau eraill.

Image caption Mae disgwyl i 200miliwn o bobl ledled y byd wylio rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA ym mis Mehefin

Bydd cyfle hefyd i 500 o wirfoddolwyr berfformio mewn seremoni cyn y gêm o flaen cynulleidfa orlawn yn Stadiwm Principality, fydd yn cael ei hailenwi'n Stadiwm Genedlaethol Cymru ar gyfer yr ornest.

Mae disgwyl i gynulleidfa o ryw 200miliwn o bobl ledled y byd wylio'r gêm.

Mae Pwyllgor Trefnu Lleol Cynghrair Pencampwyr UEFA (PTLl) wedi ymweld â nifer o brifysgolion ledled Cymru i drafod y cyfleoedd sydd ar gael, ac fe fyddan nhw'n parhau i deithio ar draws y wlad yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dywedodd Pennaeth Gwirfoddoli'r PTLl, Laura Easton: "Bydd ein gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y Rowndiau Terfynol a byddant yn chwarae rhan bwysig wrth groesawu'r byd i Gaerdydd a Chymru.

"Nid oes angen i bobl fod wedi gwirfoddoli o'r blaen. Mae gennym ystod eang o rolau cyffredinol sydd ar gael yn ogystal â swyddi arbenigol."

Cardiff nid Caerdydd

Yn y cyfamser mae CBDC wedi dweud wrth BBC Cymru y byddan nhw'n defnyddio'r digwyddiad i hyrwyddo enw Cymraeg y brifddinas, 'Caerdydd', er bod UEFA wedi penderfynu defnyddio 'Cardiff' i'w farchnata.

"Ni wedi siarad gyda UEFA lot am hyn, mae'n sefyllfa eitha cymhleth. Yr ateb i'r cwestiwn yw 'Cardiff'," meddai Alan Hamer, cyfarwyddwr prosiect CBDC ar gyfer y digwyddiad, wrth raglen Y Post Cyntaf BBC Radio Cymru.

"Mae UEFA yn marchnata'r digwyddiad yn fyd eang, nid dim ond yng Nghymru, felly'r enw maen nhw wastad yn mynd amdano yw'r enw Saesneg. Mae'r un peth wedi digwydd mewn dinasoedd o'r blaen.

"Mae'r gymdeithas wedi bod yn gweithio yn galed iawn gyda UEFA a'r llywodraeth i wneud yn siŵr y bydd digon o sylw yn cael ei roi ar yr enw 'Caerdydd'.

"Mae'r gymdeithas wedi gwneud lot o waith yn gwneud yn siŵr fod Cymru yn cael digon o bwyslais dros y blynyddoedd diwethaf, ac fe fyddwn ni'n gwneud yr un peth gyda'r gêm ym mis Mehefin."