Staff unedau diheintio mewn ysbytai yn y de i streicio

Iechyd Image copyright Thinkstock

Bydd staff mewn unedau diheintio rhai o ysbytai'r de yn mynd ar streic am ddau ddiwrnod oherwydd anghydfod am gyflogau.

Bydd y gweithwyr yn streicio ar 25 Ionawr a 1 Chwefror yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Treforys yn Abertawe, ac Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd undeb Unsain fod disgwyl i lawdriniaethau nad oedd yn rhai brys gael eu "heffeithio'n sylweddol".

Dywedodd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg eu bod yn deall fod 54 o swyddogion technegol wedi penderfynu mynd ar streic.

'Cydraddoldeb cyflog'

Dywed Unsain fod eu haelodau'n chwilio am "gydraddoldeb cyflog gyda chydweithwyr oedd yn gwneud yr un swydd mewn ysbytai eraill yng Nghymru".

Dywedodd Mark Turner, trefnydd Unsain ym Mwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg: "Mae'r rhain yn dechnegwyr profiadol iawn gyda blynyddoedd lawer o brofiad ond eto maen nhw'n cael eu trin fel eu bod newydd gerdded i mewn oddi ar y stryd.

"Maen nhw'n hynod siomedig fod y bwrdd iechyd yn anwybyddu eu ceisiadau gwbl resymol wedi dwy flynedd o drafodaethau yn y gobaith y byddant yn diflannu."

Dywed yr undeb fod anghydfod tebyg gyda gweithwyr adran pelydr-X wedi ei ddatrys.

Mewn datganiad, dywedodd y bwrdd iechyd: "Rydym yn parhau wedi ein hymrwymo i barhau ein gwaith partneriaeth gydag Unsain i ddod a'r pryderon hyn i ben ac rydym wedi cynnig defnyddio corff cymodi ACAS i gynorthwyo gyda'r mater.

"Yn y cyfamser fe hoffem dawelu ofnau cleifion os bydd gweithredu diwydiannol yn mynd yn ei flaen fe fyddwn yn gweithio i sicrhau y bydd unrhyw amharu ar wasanaethau'n cael ei gyfyngu i'r lleiafrif o achosion."