Iawndal £3.5m gan fwrdd iechyd wedi genedigaeth merch

Llys
Image caption Dywedodd y barnwr yn yr Uchel Lys fod meddygon wedi gwneud "ymdrech sylweddol" i achub bywyd y plentyn

Bydd merch gafodd ei geni'n "ddiymadferth" mewn canolfan enedigaethau yn ne Cymru yn derbyn £3.5m o iawndal gan y Gwasanaeth Iechyd.

Ceisiodd meddygon y ganolfan yng Nghaerffili eu gorau i adfywio'r ferch, ond fe ddioddefodd niwed i'w hymennydd o achos diffyg ocsigen.

Mae gan y ferch 10 oed anghenion meddygol dwys erbyn hyn.

Yn dilyn trafodaethau y tu allan i'r llys, fe wnaeth y bwrdd iechyd gytuno i dalu setliad ariannol i'r ferch.

Genedigaeth

Clywodd yr Uchel Lys bod y ferch wedi ei geni gyda llinyn y bogail yn dynn o amgylch ei gwddf.

Dywedodd ei bargyfreithiwr David Westcott QC, fod y fam wedi dechrau esgor ddyddiau cyn cyrraedd y ganolfan enedigaethau.

Ychwanegodd ei fod y credu y gallai cyflwr meddygol y ferch fod wedi cael ei osgoi petai meddygon wedi cadw llygad mwy manwl arni pan oedd hi yn y groth.

Nid oes modd cyhoeddi enw'r ferch o achos gorchymyn llys.

Derbyniodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan y dylai mam y ferch fod wedi cael ei symud i Ysbyty Brenhinol Gwent i roi genedigaeth.

Ond roedd y bwrdd iechyd yn gwadu cyfrifoldeb am anafiadau'r ferch, gan ddweud eu bod wedi cael eu hachosi cyn y cyfnod yr aeth y fam i'r ganolfan enedigaethau.

Yn dilyn y trafodaethau, fe fydd y ferch yn derbyn cyfran o'r arian gwerth £1.4m fel un taliad, a'r gweddill yn ddi-dreth ac yn flynyddol ar gyfer ei gofal am oes.

Iawndal

Bydd y taliadau yn rhyw £140,000 y flwyddyn i ddechrau, cyn codi i £175,000 wrth i ddwyster y gofal gynyddu.

Mae cyfanswm yr iawndal yn bron i £3.5m.

Wrth dderbyn y cytundeb, dywedodd y barnwr, Mr Ustus Foskett, fod meddygon wedi gwneud "ymdrech sylweddol" i achub bywyd y plentyn.

Ond fe'i gadawyd gyda pharlys difrifol ar ei hymenydd ac fe fydd angen gofal 24 awr y dydd arni am weddill ei hoes.

Roedd arbenigwyr wedi amcangyfrif na fyddai'n byw tu hwnt i 27 oed.

Fe wnaeth y barnwr ganmol "ymroddiad anhunanol" rhieni'r ferch, oedd yn haeddu'r "ganmoliaeth uchaf".

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan: "Rydyn ni'n falch ein bod wedi gallu dod i setliad yn yr achos yma ac rydyn ni'n gobeithio y bydd hyn yn gymorth i'r ferch a'i theulu."