AS yn derbyn bygythiad i ladd am sylw 'Cusanu Cochyn'

Chris Bryant

Mae'r heddlu yn ymchwilio i fygythiad i ladd yr Aelod Seneddol, Chris Bryant yn dilyn sylwadau a wnaeth yn Nhŷ'r Cyffredin ar ddiwrnod dathlu pobl gyda gwallt coch.

Fe dderbyniodd AS dros y Rhondda ebost wedi iddo gyfeirio at ddiwrnod 'Cusanu Cochyn'.

Roedd y neges, sydd wedi'i gweld gan BBC Cymru, yn cynnwys iaith fygythiol, hiliol a homoffobig.

Mae'r gwleidydd Llafur wedi galw yn y gorffennol am wneud mwy i amddiffyn ASau.

Yr wythnos diwethaf fe ddenodd Mr Bryant sylw ar ôl dymuno "dydd Cusanu Cochyn Hapus" i Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, John Bercow.

'Cochyn balch'

Ychwanegodd ei fod eisiau "dod a diwedd i'r amser caled" mae llawer o blant pengoch yn ei gael.

"Rydw i'n ystyried fy hun yn gochyn ac yn falch o fod," meddai wrth BBC Cymru.

"Dwi eisiau dod â'r bwlio sydd yn digwydd mewn nifer o ysgolion i ben. Dwi'n meddwl mai'r ffordd orau o wneud hynny yw ein bod ni'n sinsiriaid agored a balch.

"Roeddwn i eisiau dathlu'r ffaith ei bod hi'n ddiwrnod rhyngwladol 'Cusanu Cochyn', sydd ddim yn derm sarhaus o gwbl - mae'n derm agored a balch.

"Mae rhai o'r ymatebion dwi wedi ei gael yn wych ond dwi wedi cael un bygythiad i ladd hynod, hynod gas ac mae'r heddlu yn delio â'r mater."

Fe gadarnhaodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru ei bod wedi derbyn cwyn a bod eu hymchwiliad yn parhau.