Penodi pennaeth rhugl yn y Gymraeg i Ysgol Dyffryn Aman

Nerys Nicholas Image copyright Cyngor Sir Caerfyrddin
Image caption Bydd y brifathrawes newydd yn dechrau ar ei gwaith ddechrau tymor yr haf

Mae llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Aman wedi penodi Cymraes Gymraeg yn bennaeth ar yr ysgol uwchradd yn Rhydaman.

Y llynedd bu ffrae yn dilyn hysbyseb am y swydd yn dweud mai'r gallu i "sgwrsio" trwy gyfrwng y Gymraeg oedd ei angen ar gyfer pennaeth yr ysgol uwchradd ddwyieithog.

Fe fydd Nerys Nicholas, pennaeth presennol Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun, yn dechrau ar ei swydd newydd ddechrau tymor yr haf.

Ym mis Tachwedd, yn dilyn beirniadaeth gan ymgyrchwyr iaith a'r Aelod Cynulliad lleol Adam Price, dywedodd y llywodraethwyr mai camgymeriad oedd defnydd y gair "sgwrsio" ar gyfer y swydd, a bod angen i'r pennaeth fod yn rhugl.

Yn wreiddiol fe fethodd y llywodraethwyr â phenodi ar ôl hysbysu'r swydd sy'n gyfrifol am reoli'r ysgol sydd â 1,600 o ddisgyblion ac yn talu hyd at £108,000.

Oherwydd hynny fe wnaethant adolygu'r swydd ddisgrifiad gan ddweud o ran y Gymraeg fod angen i'r ymgeisydd "ddangos empathi tuag at wahanol ddiwylliannau yn enwedig yr iaith Gymraeg".

Roedd y disgrifiad hefyd yn son am y "y gallu i sgwrsio trwy gyfrwng y Gymraeg".

Image copyright Google
Image caption Mae 1,600 yn mynychu'r ysgol uwchradd ddwyieithog

Ond yn dilyn beirniadaeth dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, Graham Griffiths, mai camgymeriad oedd defnyddio'r gair "sgwrsio" a bod angen i'r pennaeth fod yn rhywun oedd yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Wrth gyhoeddi penodi pennaeth newydd dywedodd Mr Griffiths: "Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi'r brifathrawes i barhau â'r gwaith o wella safonau a'r cwricwlwm Cymreig yn yr ysgol."

Dywedodd y cynghorydd Gareth Jones, sydd â chyfrifoldeb am addysg ar fwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin, ei fod yn croesawu'r penodiad.

"Mae Mrs Nicholas yn brifathrawes brofiadol ac rwy'n siŵr y bydd ei gallu, ei sgiliau a'i harweinyddiaeth yn galluogi Ysgol Dyffryn Aman i symud ymlaen a pharhau ar y siwrne tuag at ragoriaeth."