Cariad yr arfordir

Arfordir gorllewin Cymru ydy'r ysbrydoliaeth pennaf i'n ffotograffydd gwadd Llinos Dafydd o Benrhiwllan, Ceredigion, y mis hwn. Mwynhewch y lluniau:


Image caption Cariadon ar draeth Llangrannog
Image caption Tawelwch y Mwnt ger Aberteifi
Image caption Machlud: Traeth Mawr, Tŷ Ddewi
Image caption Peintio calonnau ar draeth Llangrannog
Image caption Barod am helfa arall ym Mhorthgain
Image caption Sbectol haul ym mis Ionawr? Rhaid ei bod hi'n eithriadol o braf!
Image caption Dwy chwaer yn mwynhau'r olygfa yn Gwbert
Image caption Ogof y cariadon
Image caption Yr olygfa odidog uwchben traeth Llangrannog
Image caption "Ry'n ni'n caru'r traeth"