Dynion wedi ceisio denu bachgen naw oed i'w car

Plas Newydd, Deganwy Image copyright Google
Image caption Fe wnaeth y dynion stopio i siarad â'r bachgen yn ardal Plas Newydd yn Neganwy

Mae'r heddlu'n dweud eu bod yn gwneud eu presenoldeb yn amlwg ger ysgol yn Sir Conwy ar ôl i ddau ddyn geisio denu bachgen naw oed i'w car.

Fe ddigwyddodd wrth i'r disgybl gerdded yn ardal Plas Newydd yn Neganwy am 08:50 fore Llun.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod dau ddyn mewn car arian wedi stopio a gofyn i'r disgybl fynd i mewn i'r car.

Fe wnaeth y bachgen eu hanwybyddu gan adrodd y digwyddiad i staff ar ôl cyrraedd yr ysgol.

Ni wnaeth y dynion unrhyw ymdrech i afael yn y bachgen na'i ddilyn.

Dywedodd y llu eu bod wedi gosod mwy o heddweision yn yr ardal fore Mawrth.

Mae'r heddlu yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.